<< Tornar

Varis: Canelobre

restaurar canelobrerestauracio canelobre    

    A l'esquerra, canelobre originalment d'espelmes amb una capa de brutícia important. A la dreta l'objecte restaurat: en el procés de restauració s'ha eliminat la capa de brutícia, s'ha consolidat un braç trencat i s'ha canviat la instal·lació el·lèctrica.


<< Tornar