Ceràmica

   En la restauració de ceràmica, moltes vegades, parlem de consolidació de suport ja sigui amb pèrdua de matèria o no. A continuació tenim dos exemples clars de les patologies més comuns, el primer amb una falta important de matèria i el segon no. (Clica sobre cada imatge)


                            Ceràmica                                             Sagrat Cor