Paper

    La restauració de paper, en determinats moments, és un procés molt minuciós. A nivell de llibres, les patologies més comuns són: deteriorament de l'enquadernació, engroguiment de les pàgines i estrips i plecs. També s'ha de tenir en compte que existeixen moltes altres patologies. La conservació té un paper molt important en aquest camp. (Clica sobre cada imatge)

 

 

 

 
                    Llibre                                                         Biblia