Pintura sobre fusta

    La restauració de pintura sobre fusta pot ser molt similar a la pintura sobre tela a nivell de composició i de patologies, però té una variant molt important que és el suport, i això comporta altres tipus de danys els quals requereixen un tractament diferent. (Clica sobre la imatge)                                             
Safata