Pintura sobre tela

     La restauració de quadres de pintura sobre tela pot ser necessària per diverses patologies, ja sigui per un procés natural com pot ser l'envelliment del vernís, o per una mala intervenció de l'home com per exemple un estrip o els canvis bruscos d'humitat relativa. (Clica sobre cada imatge)


           Envelliment del quadre                                       Estrip