Daurat

    El daurat amb pa d’or es pot realitzar de dues maneres: daurat a l’aigua i daurat al “mixtión”. El daurat a l’aigua és el mètode tradicional on s’utilitzen productes naturals i, com diu la pròpia paraula, solubles a l’aigua, normalment es treballa amb pa d’or fi. El daurat al “mixtión” es pot aplicar en qualsevol superfície i no necessita cap preparació prèvia, aquest es treballa amb pa d’or fals. (Clica sobre la imatge)


              

                                           Banqueta de ferro