<< Tornar

Restauració de moble: Caixa

restauracio de caixa

 

 

 

 

 

     Restauració d'una caixa de fusta. Probablement ha estat en contacte directe amb aigua ja que té un problema greu d'humitat.
     A l'exterior s'ha vist afectada la pintura, la qual s'ha desprès i deixa entreveure una altra capa pictòrica, la qual cosa ens indica que ha estat repintada.
     S'ha eliminat la capa de pintura marró i s'ha deixat l'original. En aquest cas no s'han retocat les zones on no s'ha pogut recuperar la pintura per que s'ha volgut deixar un acabat envellit. El lateral esquerre s'ha pintat de nou per que degut a la humitat i els fongs no existien restes de la pintura original. També s'ha realitzat una patina per tal de que tingués la mateixa tonalitat que la resta de la caixa
.

restauracio de caixarestauracio de caixa

  A l'interior es pot veure un atac important de fongs. S'ha folrat amb paper decoratiu.


<< Tornar